Training en dagbesteding

Algemene voorwaarden
Contact

Algemene voorwaarden

4WalkingDogs hanteert de volgende voorwaarden:

 • Uw hond dient minimaal 6 maanden oud te zijn.
 • Uw hond dient gezond te zijn.
 • Uw hond dient te zijn ingeënt tegen Hondenziekte, Weil, Parvo en Kennelhoest.
 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.
 • U dient aan te geven hoe uw hond zich gedraagt tegenover mens en dier.
 • U dient een besmettelijke ziekte of loopsheid van uw hond zo spoedig mogelijk te melden.
 • Bij het brengen en ophalen van uw hond dient uw hond aangelijnd te zijn.
 • U dient een WA-verzekering of rechtsbijstand te hebben waarin uw hond is opgenomen.
 • U blijft aansprakelijk voor schade aan derden of zaken die uw hond veroorzaakt.
 • 4WalkingDogs is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of eventueel weglopen of overlijden van uw hond.
 • 4WalkingDogs is niet aansprakelijk voor enige schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond.
 • 4WalkingDogs is niet aansprakelijk voor enige verwondingen, (besmettelijke) ziektes, infecties, of kreupelheid van uw hond.
 • 4WalkingDogs houdt zich in geval van calamiteiten het recht voor om naar eigen inzicht (liefst in overleg met u, maar in geval van hoge urgentie zonder) met uw hond naar de dierenarts te gaan. De kosten van dit bezoek zijn voor uw rekening.
 • Bij een weeralarm, te warm weer of extreme gladheid handelt uitlaatservice 4walkingdogs naar eigen inzicht, de eigen veiligheid en die van uw hond afwegend.
 • 4WalkingDogs heeft op ieder moment het recht om het abonnement op te zeggen: reeds betaalde gelden voor de resterende maand worden u dan naar rato terugbetaald, met eventuele aftrek van reeds gemaakte servicekosten.
 • U sluit een abonnement af voor onbepaalde tijd. U kunt het abonnement tot drie dagen voor het begin van de volgende kalendermaand opzeggen.
 • 4WalkingDogs is gesloten gedurende de feestdagen, en maximaal vijf weken per kalenderjaar wegens vakantie. De vakantieweken worden ruim van tevoren doorgegeven.
 • U dient de 4WalkingDogs bus service van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond veilig thuis kunnen brengen. 4WalkingDogs bus service wordt uitgevoerd door vrijwilligers, bij afwezigheid dient u uw hond zelf op te halen.

Als u gebruik wilt maken van de thuisbreng service dient u 4WalkingDogs van een huissleutel te voorzien.

Veelgestelde vragen

Is mijn hond geschikt?

Uw hond moet minmaal 6 maanden oud zijn. Uiteraard moet uw hond gezond zijn en geen besmettelijke ziektes hebben. Uw hond moet ingeënt zijn zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Als uw hond loops is kan ze niet naar de dagbesteding. Ook een ongecastreerde volwassen reu is een te zware belasting voor de roedel.

Verder wordt tijdens de oefendagen het gedrag van uw hond beoordeeld op geschiktheid voor de groep.

Kan ik het eerst uitproberen?

Uiteraard kunt u het eerst uitproberen. Een hond moet aan de groep wennen. Neem contact op om een afspraak te maken, zodat er extra aandacht is voor uw hond. De eerste oefendag is gratis. Mocht u meer oefendagen nodig hebben dan kost dat € 17,50 per keer met een maximum van 4 oefendagen. Daarna zult u een abonnement moeten nemen. Een abonnement is maandelijks opzegbaar.

Ik heb niet de hele dag nodig

U kunt uw hond vanaf 13.30 uur ophalen of wij kunnen hem wegbrengen. Voor andere vormen kunt u het best even bellen of mailen.

Ik ga op vakantie, moet ik dan doorbetalen?

Als u 'normaal' op vakantie gaat dan loopt het abonnement door. We houden een plaats voor u vrij en de kosten worden er niet minder om. Mocht het zo zijn dat u voor langere tijd weg bent, meer dan een maand, neem dan even contact op dan kunnen we kijken wat we kunnen doen.

Ik heb meer dan één hond, krijg ik korting?

Het abonnement is voor beide honden hetzelfde, maar als u gebruikmaakt van de wegbreng service betaalt u niet extra voor een tweede hond.

Als uw hond of honden meerdere dagen in de week komen krijgt u afhankelijk van het aantal dagen extra korting.

Hoe gaat de betaling?

U betaalt het abonnement maandelijks vooraf. Hiervoor sturen wij maandelijks aan het begin van de maand een factuur. Als u in de maand ervoor gebruik heeft gemaakt van de wegbrengservice dan worden de kosten daarvoor vermeld op dezelfde factuur.

Het bedrag kan overgemaakt worden op het rekeningnummer vermeld op de factuur t.n.v. 4WalkingDogs en onder vermelding van het factuurnummer.

Mijn hond is angstig of onzeker

We zullen het gedrag van uw hond beoordelen tijdens de oefenperiode. De training die onderdeel is van de dagbesteding is erop gericht dat uw hond leert om te gaan met andere honden. De potentie die er is om negatief gedrag bij uw hond te corrigeren is mede bepalend of uw hond geschikt is voor de dagbesteding.

Locatie

4WalkingDogs

Training en dagbesteding voor honden

Ossenwaard 11-13
3945PG Cothen
T: 0625 471 631
M: 4walkingdogs69@gmail.com